My Route

Podróże USA KANADA

                                             Copyright © Piotr Przychocki   e-mail:piotr@route66.net.pl

        RODO - Formularz informacyjny

Obszar The Dust Bowl     

   Długość Route 66  w 1926

 

  Stan

 mi

 km

  Illinois    

 301

 484

  Missouri

317

510

  Kansas

13

21

  Oklahoma

432

695

  Texas

186

299

  Nowy Meksyk       

487

784

  Arizona

401

645

  Kalifornia

314

505

 Razem 

2 448

3 940

 


1940 - 1950
 W 1940 roku Ameryka włącza się do wojny. Route 66 jest bardzo uczęszczaną drogą. Do ośrodków szkoleniowych w Teksasie i Oklahomie przedostają się znaczne ilości żołnierzy. Na zachód do Los Angeles przewożone jest zaopatrzenie dla żołnierzy walczących na Pacyfiku. Przy okazji okazało się, że szlak Route 66 nie jest dostatecznie dobry - słabo utwardzony, a mosty są zbyt wąskie. Powierzchnia drogi nie była dostosowana do przewozu ciężkiego sprzętu. Droga została w znaczny sposób 
zniszczona. Po wojnie Ameryka podźwignęła się ekonomicznie, nastąpił znaczny wzrost produkcji 
i sprzedaży samochodów. W 1946 Bobby Troup napisał swój słynny utwór o Route 66, a płyta stała się również wielkim hitem w USA. W tym samym roku wraz ze wzrostem gospodarczym znacząco wzrósł również ruch cywilny na Route 66. Jak później udowadniano przebój Bobby Troup miał 
w tym swój znaczny udział.


1950 – 1960
 W 1957 po przywództwem prezydenta Eisenhower ‘a powołano do życia Krajowy System Autostrad Międzystanowych. Rozpoczął się okres rozbudowy dróg, usprawnień istniejących i remontów zniszczonych. Dla wielu miejscowości nastał trudny czas, zaczęto budować obwodnice.

1960 - 1985

 Na początku tego okresu droga Route 66 jest nadal powszechnie używana, ale poszczególne jej odcinki zaczynają być zastępowane przez drogi międzystanowe. Kolejno I-55, I-44, I-40, I-15
i I-10. I-40 był ostatnim odcinkiem Autostrady Międzystanowej, który 13 października 1984 oficjalnie zastąpił Route 66.


W dniu 27 czerwca 1985 r. kurtyna musiała zapaść 
i Route 66 została oficjalnie skreślona z listy autostrad. 
W tamtym czasie przyszłość Route 66 nie była jasna. Niektóre odcinki włączono w prywatne obszary, a inne zupełnie zlikwidowano.


Dust Bowl
 Lata 1931-1938 to czas burz piaskowych
i zapylenia, które utrzymywało się miesiącami,
a widoczność chwilami nie była większa niż metr.  Burze były tak intensywne, że pył i kurz ze środkowych stanów dotarł do Nowego Jorku
i Waszyngtonu na wschodnim wybrzeżu. Okres Dust Bowl doprowadził do upadku rolnictwa oraz chorób tamtejszych mieszkańców – głównie choroby płuc. Aby uniknąć skutków tej sytuacji, wiele rodzin postanowiło uciekać ogarniętych suszą terenów. Powstała ogromna migracja w kierunku Kalifornii przemieszczająca się właśnie po szlaku Route 66. Szacuje się, że z terenów objętych suszą wyemigrowało 200.000 osób. Opis tragicznych losów rodzin został przedstawiony przez Johna Steinbecka w jego książce „Grona gniewu". Nie jest to relaksująca lektura, ale na pewno warta przeczytania. W 1938 rozpoczęły się intensywne opady. Skończył się czas Dust Bowl. W tym czasie rząd USA podjął wiele działań zapobiegającym suszą na w/w terenach. Rozpoczęły się prace związane
z nawadnianiem, sadzeniem drzew, specjalnym sposobem uprawy, itd.
W 1937 roku ogłoszono, że na całej dł
ugości Route 66 jest utwardzona.

 


Więcej z historii Route 66
 

1920 – 1926
Rok 1920 to pierwszy poważny wzrost sprzedaży samochodów . W 1910 było w USA około 180.000 samochodów, co oznaczało, że na 5000 mieszkańców przypadał 1 samochód.
W 1970 było już siedemnaście milionów samochodów i 112 milionów mieszkańców. Dwaj biznesmeni Cyrus Avery z Tulsa stan 
Oklahoma i John Woodruff ze Springfield, stan Missouri nazwani zostali twórcami Transy Kontynentalnej trasy z Chicago do Los Angeles. Ustanowili Stowarzyszenie US Highway 66, którego celem było promowanie szlaku, jako głównej żyły łączącej wschód z zachodem kraju. US Highway 66 miała spowodować gospodarcze ożywienie obszarów wzdłuż szlaku jak i całego kraju.

Na ich wniosek w 1925 roku Kongres wprowadził plan budowy autostrad. W 1926 roku oficjalnie szlak łączący Chicago i Los Angeles nosi numer 66. Route 66 na początku składał się z odcinków
o bardzo złym stanie nawierzchni, odcinki były uczęszczane w różnym stopniu. Niektóre odcinki były trudno przejezdne: głazy na drodze, glina. Usprawnianie drogi zajmowało wiele czasu
i pochłaniało wiele środków.


W 1926 szlak składał się z połączonych dróg lokalnych o różnej nawierzchni: asfalt, żwir, piasek bruk, beton. Dopiero w 1937 roku oznajmiono, że droga jest już w całości utwardzona, choć jak wiadomo i tak istniały krótkie kilkumilowe nieutwardzone odcinki. Droga powstawała ze wschodu na zachód. Podczas swojej 59-letniej egzystencji, trasę często przerabiano, korygowano oraz zmieniano jej bieg poprzez wytyczanie nowych, krótszych, łatwiejszych,  bezpiecznie- jszych dróg. 
W wielu przypadkach równomiernie biegły trzy, 
a nawet więcej odcinków Route 66 np.
w Albuquerque lub St. Louis. W pewnych momentach praktycznie nie było możliwe ustalenie całkowitej długości trasy, ponieważ zmiany w budowie dróg następowały zbyt szybko.

 

Kilka ważnych dat
 

1853 - Amiel Weeks Whipple kapitan Wojskowego Korpusu Topograficznego zlecił badanie czy może powstać kolej ze wschodu do zachodniego wybrzeża. Na podstawie analizy udowodniono, że lepszym rozwiązanie jest zbudowanie sieci dróg.
1857 - Departament Wojny dla celów logistycznych na wypadek wojny, zatwierdza projekt szlaku drogowego łączącego wschód kraju z zachodem wzdłuż równoleżnika 35. Część tego szlaku stała się częścią Route 66
1911 - Rząd dokonał inwentaryzacji dróg. Okazało się, że na 2,5 milionów mil tylko 32,180 mil jest utwardzona.
1916 - Pojawia się ustawodawstwo o planowaniu
i kompleksowej budowie dróg publicznych
1925 - Kongres rozbudowuje istniejące ustawodawstwo i zatwierdza projekt budowy Autostrad Krajowych US Highway System.

 

Historia Route 66

Na naturalnych drogach i ścieżkach wytyczonych przez Indian powstawał szlak łączący wschodnią część kraju z zachodem. Miasteczka oraz wsie powstawały w miejscach gdzie był dostęp do czystej wody. Tam też od 1850r. zaczęły  powstawać stacje kolejowe. Dopiero pojawienie się samochodów wpłynęło na rozwój dróg. Jeden z głównych szlaków na zachód otrzymał nazwę Route 66.

11.11.1926  oficjalnie otwarto Route 66.
27.06.1985  Route 66 została wypisana z listy Autostrad Stanowych i wpisana w rejestr dróg-zbytków pod nazwą Historic Route 66.

Route 66 rozpoczyna się w Chicago i kończy
w Santa Monica (część aglomeracji Los Angeles)
u wybrzeży Pacyfiku.Biegnie kolejno przez trzy strefy czasowe i osiem stanów:

Illinois, Kansas, Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona, Kalifornia

Historia Route 66
 


Na naturalnych drogach i ścieżkach wytyczonych przez Indian powstawał szlak łączący wschodnią część kraju
z zachodem. Miasteczka oraz wsie powstawały w miejscach gdzie był dostęp do czystej wody. Tam też od 1850r. zaczęły powstawać stacje kolejowe. Dopiero pojawienie się samochodów wpłynęło na rozwój dróg. Jeden z głównych szlaków na zachód otrzymał nazwę Route 66.11.11.1926  oficjalnie otwarto Route 66.
27.06.1985  Route 66 została wypisana z listy Autostrad Stanowych i wpisana w rejestr dróg-zbytków pod nazwą Historic Route 66.

Route 66 rozpoczyna się w Chicago i kończy w Santa Monica (część aglomeracji Los Angeles) u wybrzeży Pacyfiku.Biegnie kolejno przez trzy strefy czasowe i osiem stanów:
Illinois, Kansas, Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona, Kalifornia

W 1926 szlak składał się z połączonych dróg lokalnych o różnej nawierzchni: asfalt, żwir, piasek bruk, beton. Dopiero
w 1937 roku oznajmiono, że droga jest już w całości utwardzona, choć jak wiadomo i tak istniały krótkie kilkumilowe nieutwardzone odcinki. Droga powstawała ze wschodu na zachód. Podczas swojej 59-letniej egzystencji, trasę często przerabiano, korygowano oraz zmieniano jej bieg poprzez wytyczanie nowych, krótszych, łatwiejszych,  bezpiecznie jszych dróg. W wielu przypadkach równomiernie biegły trzy, a nawet więcej odcinków Route 66 np.
w Albuquerque lub St. Louis. W pewnych momentach praktycznie nie było możliwe ustalenie całkowitej długości trasy, ponieważ zmiany w budowie dróg następowały zbyt szybko.

 

Kilka ważnych dat
 

1853 - Amiel Weeks Whipple kapitan Wojskowego Korpusu Topograficznego zlecił badanie czy może powstać kolej ze wschodu do zachodniego wybrzeża. Na podstawie analizy udowodniono, że lepszym rozwiązanie jest zbudowanie sieci dróg.
1857 - Departament Wojny dla celów logistycznych na wypadek wojny, zatwierdza projekt szlaku drogowego łączącego wschód kraju z zachodem wzdłuż równoleżnika 35. Część tego szlaku stała się częścią Route 66
1911 - Rząd dokonał inwentaryzacji dróg. Okazało się , że na 2,5 milionów mil tylko 32,180 mil jest utwardzona.
1916 - Pojawia się ustawodawstwo o planowaniu i kompleksowej budowie dróg publicznych
1925 - Kongres rozbudowuje istniejące ustawodawstwo i zatwierdza projekt budowy Autostrad Krajowych US Highway System.


Więcej z historii Route 66
 

1920 – 1926
 Rok 1920 to pierwszy poważny wzrost sprzedaży samochodów . W 1910 było w USA około 180.000 samochodów,
co oznaczało, że na 5000 mieszkańców przypadał 1 samochód. W 1970 było już siedemnaście milionów samochodów i 112 milionów mieszkańców. Dwaj biznesmeni Cyrus Avery z Tulsa stan Oklahoma i John Woodruff ze Springfield, stan Missouri nazwani zostali twórcami Trans Kontynentalnej trasy z Chicago do Los Angeles. Ustanowili Stowarzyszenie US Highway 66, którego celem było promowanie szlaku, jako głównej żyły łączącej wschód
z zachodem kraju. US Highway 66 miała spowodować gospodarcze ożywienie obszarów wzdłuż szlaku jak i całego kraju.

Na ich wniosek w 1925 roku Kongres wprowadził plan budowy autostrad. W 1926 roku oficjalnie szlak łączący Chicago i Los Angeles nosi numer 66. Route 66 na początku składał się z odcinków o bardzo złym stanie nawierzchni, odcinki były uczęszczane w różnym stopniu. Niektóre odcinki były trudno przejezdne: głazy na drodze, glina. Usprawnianie drogi zajmowało wiele czasu i pochłaniało wiele środków.

1926 – 1940
 Po 1926 roku zaczęto promować drogę jako szlak, który najszybciej łączy wschód kraju z zachodem. Szybko rosła popularność drogi. Dla wyobrażenia sytuacji, w 1931 roku drogę pomiędzy Chicago i St Louis przejeżdżało dziennie około 1500 ciężarówek, dziesięć lat później jeździło na tym odcinku 7500 ciężarówek. Projektanci chcieli unowocześnić Route 66, pozbyć się zakrętów, poszerzyć drogę, stworzyć dodatkowe pasy ruchu i utwardzić by była odporna na warunki atmosferyczne. Do 1933 r. droga był pod nadzorem stanów, przez które przebiegała. Miało to swoje konsekwencje. Bogatsze stany usprawniały drogę systematycznie, w niektórych stanach nie zrobiono zbyt wiele. W 1929 r. koszty poprawy drogi wynosił ok 22.000 dolarów na milę. W 1929 w Kansas droga był już betonowa. Tam też było to bardzo proste, ponieważ droga w Kansas ma tylko 21 mil. W Missourii Route 66 była utwardzona tylko w 66%, w Oklahomie w 25%. W zachodnich stanach 1200 mil nie było jeszcze utwardzonych, dopiero 1935 roku
w Teksasie, Nowy Meksyk i Arizonie utwardzono nawierzchnie. Dust Bowl W latach 1850 i 1930 wiele dobrze prosperujących obszarów rolniczych ówczesnej Ameryki znajdowało się w środkowej i środkowo zachodniej części kraju. Znaczna część gospodarki tych terenów była związana z rolnictwem. W tereny rolnicze zmieniano nieurodzajne prerie. W tym czasie również ceny żywności były na wysokim poziomie więc rolnictwo dobrze prosperowało.
Na początku lat 30 rozpoczęły się ciężkie czasy dla rolników. Ceny produktów rolniczych spadły dramatycznie
i jednocześnie rozpoczął się długi okres suszy. Preria to obszar, który jest odporny na suszę, natomiast po zaoraniu wierzchniej warstwy przestaje być na nią odporna. Susza trwała kilka lat, co doprowadziło do całkowitego upadku rolnictwa. Czas ten nazwany został Dust Bowl.


Dust Bowl
 Lata 1931-1938 to czas burz piaskowych i zapylenia, które utrzymywało się miesiącami, a widoczność chwilami nie była większa niż metr . Burze były tak intensywne, że pył i kurz z środkowych stanów dotarł do Nowego Jorku
i Waszyngtonu na wschodnim wybrzeżu. Okres Dust Bowl doprowadził do upadku rolnictwa oraz chorób tamtejszych mieszkańców – głównie choroby płuc. Aby uniknąć skutków tej sytuacji, wiele rodzin postanowiło uciekać
z ogarniętych suszą terenów. Powstała ogromna migracja w kierunku Kalifornii przemieszczająca się właśnie po szlaku Route 66. Szacuje się, że z terenów objętych suszą wyemigrowało 200.000 osób. Opis tragicznych losów rodzin został przedstawiony przez Johna Steinbecka w jego książce „Grona gniewu". Nie jest to relaksująca lektura, ale na pewno warta przeczytania. W 1938 rozpoczęły się intensywne opady. Skończył się czas Dust Bowl. W tym czasie rząd USA podjął wiele działań zapobiegającym suszą na w/w terenach. Rozpoczęły się prace związane z nawadnianiem, sadzeniem drzew, specjalnym sposobem uprawy, itd. W 1937 roku ogłoszono, że na całej długości Route 66 jest utwardzona


1940 - 1950
 W 1940 roku Ameryka włącza się do wojny. Route 66 jest bardzo uczęszczaną drogą. Do ośrodków szkoleniowych
w Teksasie i Oklahomie przedostają się znaczne ilości żołnierzy. Na zachód do Los Angeles przewożone jest zaopatrzenie dla żołnierzy walczących na Pacyfiku. Przy okazji okazało się, że szlak Route 66 nie jest dostatecznie dobry - słabo utwardzony, a mosty są zbyt wąskie. Powierzchnia drogi nie była dostosowana do przewozu ciężkiego sprzętu. Droga została w znaczny sposób zniszczona. Po wojnie Ameryka podźwignęła się ekonomicznie, nastąpił znaczny wzrost produkcji i sprzedaży samochodów. W 1946 Bobby Troup napisał swój słynny utwór o Route 66,
a płyta stała się również wielkim hitem w USA. W tym samym roku wraz ze wzrostem gospodarczym znacząco wzrósł również ruch cywilny na Route66. Jak później udowadniano przebój Bobby Troup miał w tym swój znaczny udział.


1950 – 1960
 W 1957 po przywództwem prezydenta Eisenhower ‘a powołano do życia Krajowy System Autostrad Międzystanowych. Rozpoczął się okres rozbudowy dróg, usprawnień istniejących i remontów zniszczonych. Dla wielu miejscowości nastał trudny czas, zaczęto budować obwodnice.

1960 - 1985

 Na początku tego okresu droga Route 66 jest nadal powszechnie używana, ale poszczególne jej odcinki zaczynają być zastępowane przez drogi międzystanowe. Kolejno I-55, I-44, I-40, I-15 i I-10. I-40 był ostatnim odcinkiem Autostrady Międzystanowej, który 13 października 1984 oficjalnie zastąpił Route 66.


W dniu 27 czerwca 1985 r. kurtyna musiała zapaść i Route 66 została oficjalnie skreślona z listy autostrad. 
W tamtym czasie przyszłość Route 66 nie była jasna. Niektóre odcinki włączono w prywatne obszary, a inne zupełnie zlikwidowano.

Historia

Historia Route 66

 

Strona główna

Los
Angeles 

__ Get Your Kicks On Route 66 __

Na naturalnych drogach, ścieżkach wytyczonych przez Indian powstawał szlak łączący wschodnią część kraju z zachodem. Miasteczka i wsie powstawały w miejscach gdzie był dostęp do czystej wody. Tam też od 1850r. zaczęły powstawać stacje kolejowe. Dopiero pojawienie się samochodów wpłynęło na rozwój dróg. Jeden z głównych szlaków na zachód otrzymał nazwę Route 66.


11.11.1926  oficjalnie otwarto Route 66.
27.06.1985  Route 66 została wypisana z listy Autostrad Stanowych i wpisana zostaje w rejestr dróg-zabytków pod nazwą Historic Route 66.

Route 66 rozpoczyna się w Chicago i kończy w Santa Monica (część aglomeracji Los Angeles) u wybrzeży Pacyfiku.Biegnie kolejno przez trzy strefy czasowe i osiem stanów:
Illinois, Kansas, Oklahoma, Teksas, Nowy Meksyk, Arizona, Kalifornia

W 1926 szlak składał się z połączonych dróg lokalnych o różnej nawierzchni: asfalt, żwir, piasek bruk, beton. Dopiero w 1937 roku oznajmiono, że droga jest już w całości twardzona, choć jak wiadomo i tak istniały krótkie kilkumilowe nieutwardzone odcinki. Droga powstawała ze wschodu na zachód. Podczas swojej 59-letnij egzystencji, trasę często przerabiano-korygowano, zmieniano jej bieg poprzez wytyczanie nowych, krótszych, łatwiejszych, bezpieczniejszych dróg. W wielu przypadkach równomiernie biegły trzy a nawet więcej odcinki Route 66 np. w Albuquerque lub St. Louis. W pewnych momentach praktycznie nie było możliwe ustalenie całkowitej długości trasy, zmiany w budowie dróg następowały zbyt szybko.

 

Kilka ważnych dat
 

1853 - Amiel Weeks Whipple kapitan Wojskowego Korpusu Topograficznego zlecił badanie czy może powstać kolej ze wschodu do zachodniego wybrzeża. Na podstawie tej analizy, udowodniono, że lepszym rozwiązanie jest zbudowanie sieci dróg.
1857 - Departament Wojny, dla celów logistycznych na wypadek wojny, zatwierdza projekt szlaku drogowego łączącego wschód kraju z zachodem wzdłuż równoleżnika 35. Część tego szlaku stała się częścią Route 66 1911 - Rząd dokonał inwentaryzacji dróg, okazało się , że na 2,5 milionów mil tylko 32,180 mil jest utwardzona.
1916 - Pojawia się ustawodawstwo o planowaniu i kompleksowej budowie dróg publicznych
1925 - Kongres rozbudowuje istniejące ustawodawstwo i zatwierdza projekt budowy Autostrad Krajowych US Highway System.

 __ Get Your Kicks on Route 66 __

Chicago

Długość Route 66  w 1926

 

 Stan

 mi

 km

 Illinois    

 301  484
 Missouri 317 510
 Kansas 13 21
 Oklahoma 432 695
 Texas 186 299
 Nowy Meksyk        487 784
 Arizona 401 645
 Kalifornia 314 505
 Razem  2 448 3 940

 

The Mother Road -
Route 66

2448 mi ( 3940 km )